ΠΑΡΟΧΕΣ

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος Εφάπαξ Παροχής

Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

  • Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των 55 ετών και άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 6 έτη
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 3 έτη
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 1 έτος
  • Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στο Ταμείο
  • Θάνατος, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων
Back to Top